Laika joslas maiņa Android ierīcē

Kad jūsu Android ierīce ir savienota ar mobilo tīklu, tā automātiski atjaunina pulksteni, lai tā atbilstu jūsu pašreizējai laika joslai. Ja nevarat izveidot savienojumu ar tīklu (piemēram, atrodoties lidmašīnā), izmantojiet laika iestatījumus, lai manuāli mainītu laika joslu Android ierīcē. Android saglabā laika joslas maiņu, līdz vai nu atkal manuāli maināt, vai atkārtoti iespējojat automātisko laika joslas izguvi.

1

Android ierīcē nospiediet pogu "Izvēlne", pēc tam pieskarieties vienumam "Iestatījumi".

2

Ritiniet uz leju līdz izvēlnes Iestatījumi apakšai un pēc tam pieskarieties vienumam “Datums un laiks”.

3

Pieskarieties izvēles rūtiņai blakus vienumam Automātiski, lai noņemtu atzīmi no tās Android vairs neizgūst laika joslu no jūsu mobilā tīkla.

4

Pieskarieties "Atlasīt laika joslu", lai skatītu laika joslu sarakstu.

5

Ritiniet uz leju sarakstā un pieskarieties atrašanās vietai vajadzīgajā laika joslā. Varat arī izvēlēties laika joslu pēc nosaukuma.

6

Nospiediet pogu Sākums, lai atgrieztos Android sākuma ekrānā. Displejā parādās laiks, kas atbilst jaunajai laika joslai.