Kā iespējot atrašanās vietas pakalpojumus iPad

Atrašanās vietas pakalpojumi ir iOS funkcija, kas ļauj iPad noteikt savu atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi, GPS vai mobilā tīkla informāciju. Tas ir noderīgi, piemēram, izmantojot kartes lietotni, piemēram, Google Maps, vai no vietas atkarīgu lietotni, piemēram, Foursquare. Atrašanās vietas pakalpojumu iespējošana ir vienkāršs, ātrs process.

1

Pieskarieties iPad ikonai "Iestatījumi".

2

Pieskarieties vienumam “Atrašanās vietas pakalpojumi”.

3

Lai iespējotu atrašanās vietas pakalpojumus, velciet atrašanās vietas pakalpojumu slīdni no “Izslēgts” uz “Ieslēgts”.