Kādas ir korporatīvās komunikācijas nodaļas funkcijas?

Korporatīvās komunikācijas nodaļām ir galvenā loma tajā, kā investori, darbinieki un sabiedrība uztver uzņēmumu. Viņi bieži ziņo tieši uzņēmuma izpilddirektoram un kalpo par padomdevējiem, lai pārvaldītu uzņēmuma reputāciju. Tie palīdz līderiem sagatavoties intervijām plašsaziņas līdzekļos, izstrādā ziņojumus, ko piegādāt investoriem un darbiniekiem, un ierosina jaunas iniciatīvas, lai uzņēmumi uzturētu vadošo lomu komunikācijā ar ieinteresētajām personām.

Mediju attiecības un komunikācija

Šī var būt funkcija, par kuru korporatīvās komunikācijas vadītāji ir vislabāk pazīstami. Darbs ar plašsaziņas līdzekļiem ietver ziņu izlaidumu rakstīšanu un izplatīšanu, kā arī atbildi uz plašsaziņas līdzekļu jautājumiem. Korporatīvie komunikatori pārrauga visu ziņu konferenču plānošanu, tostarp notikuma vietas izvēli, baneru un citu grafisko attēlu parādīšanas organizēšanu pasākumā, informācijas paku sagatavošanu izplatīšanai plašsaziņas līdzekļiem un vadītāju sagatavošanu uzstāties preses konferencēs.

Attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem ietver arī pārstāvju organizēšanu vietējās televīzijas un radio programmās. Korporatīvie komunikatori uzrauga laikrakstus, televīzijas ziņu pārraides un citas tirdzniecības vietas, lai redzētu, ko plašsaziņas līdzekļi saka par uzņēmumu, un izstrādā stratēģijas, lai novērstu dezinformāciju.

Klientu un sabiedriskās attiecības

Attiecību veidošana ar klientiem un atbildēšana uz sabiedrības jautājumiem ir korporatīvo komunikāciju sabiedrisko attiecību funkcija. Pienākumi šajā jomā ietver biļetenu, brošūru un citu plašai sabiedrībai paredzētu drukātu materiālu izgatavošanu.

Korporatīvie komunikatori arī pārvalda uzņēmuma vietni un sociālo mediju klātbūtni, kas ietver klientu un klientu pārraudzību par uzņēmumu sociālo tīklu vietnēs un atbildēšanu uz neprecīzām ziņām vai informācijas pieprasījumiem.

Komunikācijas profesionāļi var tieši atbildēt uz iedzīvotāju un klientu zvaniem un e-pastiem ar jautājumiem par uzņēmuma plāniem vai aktivitātēm. Viņi organizē uzņēmuma runātājus uzstāties ar vietējām kopienas grupām un var atvieglot grupas ekskursijas pa uzņēmuma darbību.

Konsultācijas krīzes komunikācijā

Ja notiek notikums, kas apdraud sabiedrības drošību vai uzņēmuma reputāciju, korporatīvie komunikatori darbojas kā vadītāju un vecāko vadītāju padomnieki krīzes pārvarēšanā. Īpaša apmācība par krīzes komunikācijai raksturīgajiem jautājumiem palīdz korporatīvajiem komunikatoriem sagatavoties tādiem notikumiem kā ķīmisko vielu noplūde, vardarbība darbavietā, nejauša nāve darbā, paziņojumi par atlaišanu un apgalvojumi par uzņēmuma pārkāpumiem. Viņi bieži sadarbojas ar visu organizāciju darbiniekiem, lai izstrādātu krīzes komunikācijas plānus pirms katastrofas.

Krīzes gadījumā, izstrādājot krīzes ziņojumus, sakaru personālam var būt vajadzīgs darbs ar advokātiem, valdības regulatoriem, politiskajām amatpersonām, ārkārtas situāciju personālu un citu uzņēmumu sakaru darbiniekiem.

Iekšējā darbinieku komunikācija

Papildus uzņēmuma ziņojumu nodošanai ārējai auditorijai korporatīvie komunikatori var tikt aicināti darboties arī kā darbinieku komunikācijas vadītāji, kas ietver drukātu publikāciju dizainu un e-pastu rakstīšanu, lai paziņotu par uzņēmuma jaunumiem, informāciju par pabalstiem un apmācības iespējas. Korporatīvie komunikatori var atvieglot fokusa grupas, lai uzzinātu, kādi jautājumi ir vissvarīgākie priekšējās līnijas darbiniekiem. Viņi konsultē vecākos līderus par to, kā uzlabot attiecības ar darbiniekiem un iegūt atbalstu viņu iniciatīvām. Korporatīvo komunikāciju darbinieki var pārvaldīt arī uzņēmuma iekštīklu un iekšējos emuārus.