Kas ir budžeta ieņēmumu pārskats?

Uzņēmuma ienākumu pārskatā tiek uzrādīti tā ieņēmumi un izdevumi noteiktā laika periodā, parasti pēc mēneša, ceturkšņa vai gada. Budžetā paredzētais ienākumu pārskats ir vienkārši paredzams ienākumu pārskats par nākamo laika periodu, un to sauc arī par pro forma ienākumu pārskatu.

Plānošanas mērķis

Budžeta ieņēmumu pārskats ir svarīga biznesa finanšu plānošanas procesa sastāvdaļa. Budžeta ieņēmumu pārskats kopā ar budžeta bilanci var palīdzēt uzņēmumam noteikt, vai tā plāni ir finansiāli iespējami. Uzņēmums var izstrādāt un salīdzināt dažādas budžeta prognozes, lai palīdzētu pieņemt lēmumus par to, kuri projekti biznesam būtu jāīsteno un kā tas par tiem varētu maksāt.

Mērķis

Pēc tam bizness var salīdzināt budžetā iekļautos un faktiskos ienākumu pārskatus, lai analizētu uzņēmējdarbības rezultātus, noteiktu, vai bizness virzās uz vēlamo kursu, un izlemtu, vai ir jāveic izmaiņas. Šis salīdzinājums palīdz arī sagatavot budžeta ieņēmumu pārskatus nākamajiem periodiem.

Citi lietojumi

Aizdevēji un potenciālie investori bieži vēlas redzēt budžeta ieņēmumu pārskatu kā daļu no plānotajiem finanšu pārskatiem, kas tiek izmantoti kreditēšanas un ieguldījumu lēmumu pieņemšanā. Šī iemesla dēļ visiem pieņēmumiem, kas ir budžeta ieņēmumu pārskata pamatā, jābūt pamatotiem un jāatbilst profesionālajiem grāmatvedības standartiem.

Paziņojuma sagatavošana

Budžeta ieņēmumu pārskata sagatavošana notiek pēc citu budžeta daļu sagatavošanas, tostarp pārdošanas, pirkšanas, ražošanas un administratīvajiem izdevumiem. Uzņēmumā, kurā ir vairāk nekā viena nodaļa, katrai nodaļai būs jāsniedz finanšu dati, kas iekļauti uzņēmuma budžetā paredzētajos finanšu pārskatos. Plānotajā ienākumu pārskatā ir tādi paši posteņi kā faktiskajā ienākumu pārskatā, ieskaitot ienākumus, pārdoto preču izmaksas, bruto peļņu, pamatdarbības izdevumus, nolietojumu, tīros ienākumus pirms nodokļiem, nodokļus un neto ienākumus pēc nodokļiem.